Introductie

Stoppen met roken is al decennia lang een zeer moeilijke opgave. Het gaat niet enkel over het stoppen met het inademen van de gewenste stoffen, maar ook om de handeling van het roken zélf.

Het is zéér moeilijk om beide stappen tegelijk te nemen. Daarom wordt aangeraden om stap voor stap een keuze te maken in het opzeggen van je verslaving of vraag om nicotine.

Bij The Vaporium analyseren we jouw rookgedrag en zullen we ons advies perfect afstemmen op de doelen die jij wenst te halen. We steunen het tabaksontmoedigingsbeleid van de regering en bieden je persoonlijk advies én begeleiding.

We weten uit ervaring dat je bij The Vaporium gegarandeerd vindt wat je zoekt. Voor elke persoonlijke situatie of gedetailleerd rookpatroon hebben we de perfecte oplossing.

Stoppen met roken was nooit zo eenvoudig...